mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Powiatowy Zespół Nr 1
Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu
Rok szkolny 2020/2021